Återkallelse av sammtycke:

Användaren kan när som helst återkalla sitt sammtycke. Återkallelsen kan skickas per e-post (info@toleadoo.com) eller per post (toleadoo GmbH, c/o Talk2 GmbH, Rheinstraße 22, 64293 Darmstadt, Germany). Deltagandet i tävlingen påverkas inte av återkallelsen.